در این صفحه ارسال سفارشات مشتریان گرامی را مشاهده می‌کنید. کلیه سفارشات شما عزیزان با باربری‌های ویژه حمل مبلمان که دارای بیمه نامه می‌باشند انجام می‌شود. ما تا تحویل گرفتن سفارشات شما عزیزان به صورت صحیح و سالم در کنارتان هستیم.