ما در پرشین چوب از تمام مراحل ساخت عکس گرفته و برای مشتری ارسال می‌کنیم. در این صفحه می‌توانید مبل‌های تحویل داده شده یا در حال ساخت را مشاهده کنید.

خانم عبدلی از رفسنجان

بسیار عالی و با کیفیت همون چیزی که گفته بودند با کیفیت و قیمت مناسب